پیام مدیر سایت

پیام مدیر سایت - Site Administrator Message

  • پیام مدیر سایت

    لوگوی اسکای سافت به جنگ کرونا

    با سلام: نیاز به رعایت فاصله اجتماعی از هیچ شخص عاقلی پنهان نیست.بیایید با انجام درست آن به خودمان و جامعه کمک کنیم. هرگز فراموش نکن !این شوخی نیست !این یک بازی نیست.سلامتی شماست.این زندگی شماست. با احترامآقای حسین لطفعلی.     بیشتر توجه کنیم: به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی با اشاره به پیک جدید کرونا در برخی استان‌ها گفت: این درحالیست که در مرحله اول بیماری توانستیم دستاورد بزرگی را خلق کنیم و مرگ‌های ناشی از این بیماری را به حدود ۳۰ نفر برسانیم و برای تک رقمی شدن مرگ‌ومیر این بیماری برنامه‌ریزی کرده و برای مهار بیماری در کشور امیدهای زیادی در دل ما و همکاران‌مان بود.وی…