آشپزی,  نانوایی

نان زنجبیلی

-نان زنجبیلی

نان حلقه ای زنجبیلی

کره۱۵۰گرم
ماست نصف لیوان
شیرولرم نصف لیوان
شکریک ق غ
نمک یک ق م
تخم مرغ یک عدد
خمیرمایه یک ق غ
زنجبیل یک ق غ
آرد تاجایی که خمیربه دست نچسبد
زرده شیر زعفران وکنجد برای رویه نان
شیرشکرومایه خمیرراباهم مخلوط میکنیم تاعمل بیاد تخم مرغ راباچنگال میزنیم بعدکره ذوب شده زنجبیل ماست نمک رابه آن افزوده وبعدآردرابه تدریج لضافه میکنیم تاجایی که به دست نچسبدوورزمیدهیم روی خمیررومیپوشونیم واستراحت میدهیم تاحجم خمیردوبرابربشه بعد چونه گیری میکنیم به شکل دلخواه فرم میدیم نیم ساعت دیگه استراحت میدیم بعد رومال میزنیم درفر ازقبل گرم شده۱۷۰ به مدت ۲۵الی۳۰دقیقه قرارمیدیم

ارسال شده توسط کاربران سایت

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.