سامانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی چیست؟

سامانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی چیست؟

این سامانه تحت عنوان سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی در سال 1385 به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه های اینترنتی ایرانی تشکیل شد.
همچنین این پایگاه به عنوان مرجع احراز هویت مدیران پایگاه های اینترنتی در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد. (تبصره1 ماده 21 قانون جرایم رایانه ای) به استناد این تبصره اگر پایگاهی حاوی محتوای مجرمانه باشد و در صورتیکه که مشخصات مدیر پایگاه در ساماندهی ثبت شده باشد، چنانچه وی در اسرع وقت نسبت به حذف محتوای مجرمانه اعلام شده از پایگاه خود اقدام نماید، پایگاهش فیلتر نخواهد شد.
علاوه بر این به استناد آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مصوب هیات محترم وزیران تمامی رسانه های برخط می بایست اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نمایند.
 

بیشتر بخوانیدسامانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی چیست؟

متن کامل قانون جرائم رایانه ای (از سایت internet.ir استخراج شده)

متن کامل قانون جرائم رايانه‌ اي
 

بیشتر بخوانیدمتن کامل قانون جرائم رایانه ای (از سایت internet.ir استخراج شده)

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه (از سایت internet.ir استخراج شده)

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه فضای مجازی

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي
 

بیشتر بخوانیدفهرست مصاديق محتوای مجرمانه (از سایت internet.ir استخراج شده)