چگونه دانه های سر سیاه پوست را از میان برداریم؟

دانه های سرسیاه(کومدون های سیاه پوستی) ناشی از رسوب بیش از حد چربی روی سطح پوست هستند. هنگامی که سلول های مرده پوست و سبوم یا همان چربی اطراف ریشه مو نزدیک به سطح پوست تجمع می کنند، دانه های سرسیاه تشکیل و به تدریج بر اثر تماس با هوا سفت و سخت می شوند.
دانه های سرسیاه چه هستند؟ دانه های سرسیاه یا کومدون های سیاه پوستی، ناشی از رسوب بیش از حد چربی روی سطح پوست هستند. هنگامی که سلول های مرده پوست و سبوم یا همان چربی اطراف ریشه مو نزدیک به سطح پوست تجمع می کنند، دانه های سرسیاه تشکیل و به تدریج بر اثر تماس با هوا سفت و سخت می شوند.

 

بیشتر بخوانیدچگونه دانه های سر سیاه پوست را از میان برداریم؟