بربری فوری با ماست

بربری فوری با ماست
ارد            3لیوان
ماست        نصف لیوان
آب             نصف لیوان
روغن         2ق غ
زردچوبه     نصف ق م
زنجبیل      1ق م
نمک خیلی   کم
پکین پودر    2 ق م
تخم مرغ    1عدد(زرده برا روی بربری و سفیده داخل مایع)

بیشتر بخوانیدبربری فوری با ماست