logo-samandehi
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شده است، و نماد موقت آن را دریافت کرده است
این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند
و به درخواست(کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) مطالب نوشته شده را حذف خواهد کرد

کوکوی مرغ
 • کوکوی مرغ

  ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ :ﺑﺮﺍﯼ ۵ ﻧﻔﺮ
  ۱٫ﺭﻭﻏﻦ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۲٫ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ (ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺁﺑﭙﺰ (ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ):۱ﻋﺪﺩ
  ۳٫ﻣﺮﻍ (ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ):نﯿﻢ ﻛﯿﻠﻮ
  ۴٫ﺳﯿﺮ:۲ﺣﺒﻪ
  ۵٫ﻧﻤﻚ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۶٫ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ:۴ﻋﺪﺩ
  ۷٫ﺳﺒﺰﯼ(ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ ﻭ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ):۲۰۰ﮔﺮﻡ

  ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ:
  ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻤﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﯿﺮ ﻭ ﻛﻤﯽ‌ﻧﻤﻚ ﺁﺏ‌ﭘﺰ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ.ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺭﯾﺶ ﺭﯾﺶ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﭼﺮﺥ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﺯﭼﻪ، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﻧﻤﻚ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻨﯿﺪ. ﺗﺨﻢ‌ﻣﺮﻍ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻨﯿﺪ.ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻪ‌ﺍﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﺍﻍ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻛﻮﻛﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻪ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﺥ ﻛﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﺮﻭ ﻛﻨﯿﺪ. 
   
  ﻧﻜﺎﺕ:
  ۱)ﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﻛﻮ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﻮﺩ. 
  ۲)ﺍﯾﻦ ﻛﻮﻛﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﯾﺎ ﻛﺘﻪ ﻭ ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ﺳﺮﻭ ﻛﻨﯿﺪ. 
  ۳)ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ﻭ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻛﻮﻛﻮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ(ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۱ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﯼ). 
  ۴)ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻛﻮﻛﻮ ﺷﻤﺎ ﭘﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﺮﺑﯽ ﻛﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺯﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﻛﻮﻛﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﻃﺒﺦ ﻛﻨﯿﺪ. 
  ۵)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﻚ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻛﻮﻛﻮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﻮﺩ.

  ارسال شده توسط کاربران سایت

  مطالب مربوط - Related Post


  #Hossein_Lotfali #SkyBlog.ir #حسین_لطفعلی #اسکای_بلاگ

  دیدگاه‌تان را بنویسید: