logo-samandehi
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شده است، و نماد موقت آن را دریافت کرده است
این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند
و به درخواست(کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) مطالب نوشته شده را حذف خواهد کرد

سوپ جو با قارچ و مرغ
 • سوپ جو با قارچ و مرغ

  ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ :ﺑﺮﺍﯼ ۴ ﻧﻔﺮ
  ۱٫ﺟﻮ (ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪﻩ):ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮﺍﻥ
  ۲٫ﻗﺎﺭﭺ (ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ):قارچ۲ﻟﯿﻮﺍﻥ
  ۳٫ﻫﻮﯾﺞ:۲ﺗﺎ۳ﻋﺪﺩ
  ۴٫ﺷیر:۱ﻟﯿﻮﺍﻥ
  ۵٫ﺟﻌﻔﺮﯼ (ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ):ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮﺍﻥ
  ۶٫ﻣﺮﻍ (ﺳﯿﻨﻪ):۱ﻗﻄﻌﻪ
  ۷٫ﺧﺎﻣﻪ:۵ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
  ۸٫ﺳﯿر:۳ﺣﺒﻪ
  ۹٫ﻛﺮﻩ:۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
  ۱۰٫ﻧﻤﻚ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۱۱٫ﻓﻠﻔل:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۱۲٫ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺮﻍ:۱ﺑﺴﺘﻪ
  ۱۳٫ﺑﺮﮒ ﺑﻮ:۴ﻋﺪﺩ
  ۱۴٫ﭘﯿﺎﺯ:۱ﻋﺪﺩ

  ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ : 
  ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻛﺮﻩ ﺁﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.ﭘﯿﺎﺯ ﺭﺍ ۴ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ.ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﮒ ﺑﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﻍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﭙﺰﺩ.
  ﺩﺭﻭﻥ ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺟﻮ ، ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺁﺏ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ۱ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺰﻧﺪ ﻭ ﺟﻮ ﻟﻌﺎﺏ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ .
  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﻍ ﻛﺎﻣﻼ‌ ﭘﺨﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﯾﺶ ﺭﯾﺶ ﻣﯿﻜﻨﯿﻢ.

  ﺁﺏ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ.ﻫﻮﯾﺞ ﻭ ﺳﯿﺮ ﺭﺍ ﺭﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻜﻨﯿﻢ.
  ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺠﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﻩ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺏ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ۱۵ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻮﭖ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﻼ‌ﯾﻢ ﺑﭙﺰﺩ ( ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﻮ ﺗﻪ ﻧﮕﯿﺮﺩ ) ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭ ﺳﻮﭖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  ﻧﻜﺎﺕ:
  ۱) ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﮑﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
  ۲)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺠﺎﯼ ﺟﻮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ۱ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺟﻮ ﭘﺮﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
  ۳)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺫﺭﺕ ﻭ ﻧﺨﻮﺩﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﭖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻜﯿﻞ ﺗﺮ میشود.

  ارسال شده توسط کاربران سایت

  مطالب مربوط - Related Post


  #Hossein_Lotfali #SkyBlog.ir #حسین_لطفعلی #اسکای_بلاگ

  دیدگاه‌تان را بنویسید: