logo-samandehi
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شده است، و نماد موقت آن را دریافت کرده است
این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند
و به درخواست(کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) مطالب نوشته شده را حذف خواهد کرد

آش گوجه
 • آش گوجه

  ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ :ﺑﺮﺍﯼ ۵ ﻧﻔﺮ
  ۱٫ﻓﻠﻔﻞ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۲٫ﻧﻤﻚ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۳٫ﭘﯿﺎﺯ(ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ):ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  ۴٫ﻛﺸﻚ(ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻮﺷﯿﺪﻩ):۲ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  ۵٫ﺁﺏ ﻗﻠﻢ:۸ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  ۶٫ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ(ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﺩ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ):ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  ۷٫ﺟﻮ (ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪﻩ):ﯾﻚ ﻭ ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
  ۸٫ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ۹٫ﻧﻌﻨﺎ:ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻻ‌ﺯﻡ
  ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ:
  ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺏ ﻗﻠﻢ، ﺟﻮ ﺧﯿﺲ‌ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻚ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻮ ﺧﻮﺏ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺁﺑﭙﺰ ﻣﯿﻜﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ‌ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮﺩ.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﻧﺨﻮﺩ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﯿﺎﺯ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﯾﻢ، ﺑﻪ ﺁﺵ ﻣﯽ‌ﺍﻓﺰﺍﯾﯿﻢ ﻭ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺁﺵ ﺧﻮﺏ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ‌ﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ.۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ، ﻛﺸﻚ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻛﺸﯿﺪﻩ، ﺑﺎ ﻛﺸﻚ ﻭ ﻧﻌﻨﺎ ﺩﺍﻍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽ‌ﻛﻨﯿﻢ. 

  ﻧﻜﺎﺕ:
  ۱)ﺍﯾﻦ ﺁﺵ ﺳﺒﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻛﻤﯽ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﯾﺎ ﺳﺒﺰﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﺪ. 
  ۲)ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺵ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. 
  ۳)ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺁﺏ ﻗﻠﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻤﻚ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺧﺎﻟﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﯾﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺻﺎﻓﯽ ﺭﺩ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. 
  ۴)ﺣﺘﻤﺎ ﻛﺸﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
  ارسال شده توسط کاربران سایت

  مطالب مربوط - Related Post


  #Hossein_Lotfali #SkyBlog.ir #حسین_لطفعلی #اسکای_بلاگ

  دیدگاه‌تان را بنویسید: